Duyurular & Haberler

Hakkında

Doç.Dr. HÜLYA GÜR Kısa Özgeçmiş

Doç.Dr. HÜLYA GÜR

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Adı Soyadı: HÜLYA GÜR

Doğum Tarihi: 29 Ekim 1967

Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Lisans MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Uludağ Üniversitesi 1988
Y. Lisans Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik)
UYGULAMALI MATEMATİK BİLİMDALI Uludağ Üniversitesi 1991
Doktora ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Leicester University, İngiltere 1999
 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:


GRAF TEORİSİNİN BİLGİSAYAR BİLİMİNE UYGULANMASI

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet Arısoy

Doktora Tezi Başlığı:

LEARNING TO TEACH MATHEMATICS AND THE PLACE OF ACTIVE LEARNING

Tez Danışmanları : Dr. Mike Price, Leicester University (1996-1999)
Dr. Linda Hargraves, Leicester University (1996-1998)
Prof. Mourice Galton Leicester University (1996-1999)

Görevler:


Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör. Necatibey Eğt. Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989-Haziran 1992

Arş.Gör. Necatibey Eğt. Fakültesi Balıkesir Üniversitesi 1992-1999

Arş.Gör.Leicester Üniversitesi Doktora Öğrencisi Meb-Dünya Bankası Bursiyeri 1996-1999.

Dr.Arş.Gör. Necatibey Eğt. Fakültesi Balıkesir Üniversitesi Temmuz 1999-Kasım 1999

Yard.Doç. Dr. Necatibey Eğt. Fakültesi Balıkesir Üniversitesi 1999-7 Nisan 2010

TİKA Görevlendirmesi (Priştina Üniversitesi Prizren Eğitim Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi) Şubat2010-Eylül 2010

Nisan 2010Doç. Dr.
Necatibey Eğt. Fakültesi Balıkesir Üniversitesi 7 Nisan 2010-

TİKA Görevlendirmesi (Priştina Üniversitesi Prizren Eğitim Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi) Ağustos 2010-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Bayar, H. “I. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konusundaki Öğrenci Hataları ve Olası Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesi”, Balıkesir Üniversitesi, 2007.
Barak, B. “Limit Türev İntegral Konularındaki Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi ve Giderilmesi”, Balıkesir Üniversitesi, 2007.

Anıl Ş. “Mutlak Değer Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesi”, Balıkesir Üniversitesi, 2007.
 

Saraç N. E. “İlköğretim ve Orta Öğretim Matematik Bölümü Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının Belirlenmesi ve Matematik İle Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi, 2007.
 

Savuran, D. “İlköğretim Yedinci Sınıflarda Proje Tabanlı Matematik Öğreniminin Matematik Başarısına Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi ”, Balıkesir Üniversitesi, 2007, (Elif Beymen Türnüklü ile beraber).

Okay, A. “Bilgisayar Öğretmenlerinin Okulda Karşılaştıkları Sorunlar”, Balıkesir Üniversitesi, 2007, (Nakiboğlu, C., Karamete, A. ile beraber).

Çakır, T. “İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersinde Çember ve Daire Konusunun Öğretiminde Problem Tabanlı Öğrenme Modelinin Başarıya, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisi, Balıkesir Üniversitesi, 2007.

Kandemir, M., A. “İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersinde Çember ve Daire Konusunun Öğretiminde Problem Tabanlı Öğrenme Modelinin Başarıya, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisi”, Balıkesir Üniversitesi, 2006.

Uslu, G. “Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi”, Balıkesir Üniversitesi, 2006.
 

Bütüner, S. Ö. “Açılar ve Üçgenler Konusunun İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerine V Diyagramları ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi, Balıkesir Üniversitesi, 2006.
 

Tunç, E. “Özel İlköğretim Okulları İle Devlet Okullarının 8. Sınıf Öğrencilerine Olasılık Konusundaki Bilgi ve Becerileri Kazandırma Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Balıkesir Üniversitesi, 2006.

Yağdıran, E. “Ortaöğretim 9.Sınıf Fonksiyonlar Ünitesinin Çalışma Yaprakları, VEE Diyagramları ve Kavram Haritası Kullanılarak Öğretilmesi”, Balıkesir Üniversitesi, 2005.
 

Ay, (Buyruk), E. “Balıkesir İlinde Bulunan Ortaöğretim Kurumlarındaki Okul Yöneticilerinin TKY Uygulamalarını İlişkin Algı ve Hazırbulunuşlukları”, Balıkesir Üniversitesi, 2005.
 

Karaca, D. “Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Eğitiminde Vee Diyagramı Kullanımı”, Balıkesir Üniversitesi, 2004.

Korkmaz, E. “Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi”, Balıkesir Üniversitesi, 2003.

Seyhan, G. “İlköğretim II. Kademe 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenme Ve Geleneksel Öğretim Metotlarının Karşılaştırılması”, Balıkesir Üniversitesi, 2003
 

Çömlekoğlu G. “ Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Hesap Makinesinin Etkisi”, Balıkesir Üniversitesi, 2001.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Kemankaşlı, N. (2010). “10.Sınıf Geometri Dersi Öğrenme Ortamı Tasarımı: Üçgenler Ünitesi Örneklemi”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Balıkesir, 2010.
 

Korkmaz, E. (2010). “Modelleme …..”

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Balıkesir, 2010.
Mehmet Ali Kandemir, Onur Batır, Serkan Kuloğlu teze devam ediyor.


Projelerde Yaptığı Görevler :
1. Arısoy, M. Yaman, R. Gür, H. Graf Teorisinin Mühendislik Uygulamaları, 95/15, Ocak 1995-1996.
2. 2006/15 kodlu “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Karşı Algı ve Deneyimlerinin Belirlenmesi”, adlı proje. Balıkesir Üniversitesi Projeler Birimi, Proje Yöneticisi, 2006
3. 2006/16 kodlu “Öğrencilerin Matematiksel Problemlerde Iraksak Düşünme Becerileri ve Yaratıcılıkları, Üstün Yetenekli öğrencilerin Yaratıcılıklarının Gelişiminin İncelenmesi”,adlı araştırma projesi, Balıkesir Üniversitesi Projeler Birimi, Proje Yöneticisi, 2006-

İdari Görevler :
• Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü Matematik Eğitimi Anabilimdalı Başkanı Mayıs 1991- Şubat 2010.
• Balıkesir Üniversitesi Uluslar Arası ilişkiler Birimi Erasmus Programı OFMA Bölümü Matematik Eğitimi Anabilimdalı Birim Koordinatörü 23 Mayıs 2007-
• Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : PME (Psychology of Mathematics Education), Türk Matematik Derneği, BERA (British Educational Research Association), EERA (European Educational Research Association)
Ödüller :
• Doktora Bursu: 1996-1999 Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK işbirliği ile Dünya Bankası Doktora Bursu.
• TÜBA desteği: Hollanda’da düzenlenen PME Kongresi için destek.
• En iyi Poster Ödeli: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 100 Milyon TL para ödülü poster dalında birincisi.
• Erasmus Öğretim Elemanı Hareketliliği: Karlsruhe-Almanya Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği, 7-11 Haziran 2010 .

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Gür, H. “Trigonometry Learning”, New Horizons in Education- The Journal of Education, 57, 1 May 2009.
(“ERIC” ve “Australian Education Index” de yer alıyor.)
 

A2. Kandemir, M. A., Gür, H. “Creativity Training in Problem Solving: A Model of Creativity in Mathematics Teacher Education”, New Horizons in Education- The Journal of Education, 55, 3 (Special Issue), 103-117, December 2007.
(“ERIC” ve “Australian Education Index” de yer alıyor.)
 

A3. Gür, H., Barak, B. “Ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin türev konusundaki Hata Örnekleri” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 453-480, 2007.
(Social Science Scitation Index, ERIC).
 

A4. Ağır, F., Gür, H., Okçu, A. (2008). “Uzaktan Eğitime Karşı tutum Ölçeği Geliştirilmesine Yönelik Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, 3(2), C0042 (128-139), e-Journal of New World Science Academy Social Sciences, NEWSA. (EBSCO).
 

A5. Tezci, E., Kandemir, M.A., Gür, H. (2008). “The Efects Of Creativity Training İn Problem Solving On The Achievement Of The Prospective Teachers”, C0049 (204-218), e-Journal of New World Science Academy Social Sciences, NEWSA. (EBSCO).
A6. Gür, H. (2009). “8. ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Kümeler Konusundaki Temel Hataları ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences, 4(3), Article Number: 1C0051, 678-694, ISSN:1306-3111, NEWSA. (EBSCO).B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Gür, H. “Trigonometry learning: Obstacles”, Joint Meeting of the International Group and the North American Chapter of Psychology of Mathematics Education (PME32 ve PME-NA XXX), 17-21 Temmuz, Morelia, Michoacan, Mexico, 2008.

B2. Öztürk, G., Okçu, A., Karamete, A. Gür, H., (2008). “Öğretmen Adaylarının Teknolojik Araç ve Gereleri Kullanmaya Yönelik Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Nisan 2008, Kuşadası, Türkiye.
 

B3. Ağır, F., Gür, H., Okçu, A. (2008). “Uzaktan Eğitime Karşı tutum Ölçeği Geliştirilmeye Yönelik Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Nisan 2008, Kuşadası, Türkiye.
 

B4. Ağır, F., Gür, H., Okçu, A. (2008). “Özel Okullarda ve Devlet Okullarında Çalışan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Belirlenmesi”, (. International Educational Technology Conference, 6-9 Mayıs, 2008, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 

B5. Gür, H., Barak, B. (2008). “The Errors And Mısconceptıons Of Hıgh School Students Of Derıvatıve”, Joint Meeting Of The International Group And The North American Chapter Of Psychology Of Mathematics Education (Pme32 Ve Pme-Na Xxx), 17-21 Temmuz, Morelia, Michoacan, Mexico, 2008.
B6.Kandemir, M.A., Tezci, E., Gür, H. “The Effects of Creativity Training on the Achievement of the Prospective Mathematics Teachers Who Have Different Creative Thinking Styles”, the fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 5), 22-26 Şubat, Larnaca, Güney Kıbrıs, 2007.

B7. Gür, H. “Learning to Teach: Stage Theory and Pedagogical Content Knowledge”, 3rd International Conference on The Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level, 30 June-5 July, İstanbul, 2006.

B8. Kemankaşlı, N. ve Gür, H. “Geometri Öğretiminde Etkinlikler: İp Yardımıyla Dinamik Şekiller”, VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 19-21 Nisan, Gazimagusa, Kuzey Kıbrıs, Cilt 2. 190-197, 2006.

B9. Gür, H.,”Teaching Problem Solving”. V. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Turkey, 2005.

B10. Gür, H. ve Kandemir, M. A. “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısının Meslek Derslerindeki Başarılarına Etkisi”. 1. Uluslararası Katılımlı Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 5-7 Eylül, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2005.

B11. Kemankaşlı, N. ve Gür, H. “Ortaöğretim Geometri Dersinde Oyun Aktiviteleri: Mozaik Formlar (Tessellations)”. I. Uluslararası Tevfik Fikret Lisesi Sempozyumu, Ankara 2005.

B12. Gür, Y. ve Gür, H. “Misunderstanding of Variables and Graphics By Students in Internal Combustion Engines Course-I”, V. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Turkey, 2005.

B14. Kemankaşlı, N., Gür, H. “Geometri Öğretiminde Kağıt Katlama ve Kesme Tekniklerine Ait Örnekler” , I. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler II ‘Eğitimde Oyun’ konulu Sempozyum, Özel Tevfik Fikret Okulları, 14 Mayıs, Ankara,2005.

B15. Buyruk, E. ve Gür, H. “Orta Öğretim Kurumları Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Bakış Açısı: Balıkesir Örneği” I. Uluslar arası Kadın Araştırmaları Konferansı, 29-30 Nisan, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimagusa, 2004.

B16. Karaca, D., Gür, H. ”Lise Son Sınıf Matematik Konuları ve Ortaöğretim-İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Alan Dersleri Arasındaki İlişki”, ’21. yüzyılda Üniversite Eğitimine Bakışlar konulu’ Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi, Fatih Üniversitesi, 27-29 Mayıs, Büyükçekmece İstanbul, 2004.

B17. Kemankaşlı, N., Gür, H. “Geometri Öğretiminde Kağıt Katlama Sanatına Ait Örnekler”, IV. International Educational Technologies Conference, 24-26 November, Sakarya University, Turkey, 2004.

B18. Çömlekoğlu, G., Ersoy,Y., Gür, H. “Pre-Service Teachers’ Performance in Solving Mathematical Problems with Calculators”. ICTM2 Toplantısı, Girit, Yunanistan, 2002.

B19. Ersoy, Y., Çömlekoğlu, G. , Gür, H. ‘Pre-Service Teachers’ Beliefs About Problem Solving in Mathematics’, First International Education Conference on Changing Times, Changing Needs, May 8–10, Eastern Mediterranean University in the Turkish Republic of Northern Cyprus, 2002.

B20. Gür, H. Çömlekoğlu,G., Ersoy,Y. “Calculators As A Cognitive Tool: Perceptions of a Group of Primary Teacher Trainees and Mathematics Teacher Trainees”, Proceeding 26th Psychology of Mathematics Education Conference (PME26), Norwich, İngiltere, 2002.

B21. Karaca, D., Gür, H. ‘Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Laboratuvarını Etkin Kullanımı’ Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, 28-30 Kasım, Sakarya Üniversitesi: Sakarya, 2001.

B22. Gür, H. “İlköğretim Okullarında Alınan Bilgisayar Dersinin Doğurguları: Balıkesir Örneği”, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, 28-30 Kasım, Sakarya Üniversitesi: Sakarya, 2001.

B23. Karaca, D., Gür, H. “Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Laboratuvarını Etkin Kullanımı” Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, 28-30 Kasım, Sakarya Üniversitesi: Sakarya, 2001

B24. Gür, H., Çömlekoğlu, G. Ersoy, Y. “Reflections from Two-days Seminar/Workshop on Using Calculators in Teaching of Elemantary School Mathematics”, Proceeding 25th Psychology of Mathematics Education Conference (PME25), 11-18 July, Utrech, Hollanda, 2001 (Tüba tarafından desteklenmiştir).

B25. Çömlekoğlu, G., Gur, H. ‘The Effect of Problem Solving Method with Hand-Held Technology in Life Problems’ The European Educational Research Association ECER 2001 European Conference on Educational Research, 5-8 September, 2001, University Charles De Gaulle, Lille, France, 2001.

B26. Nakiboğlu, C., Benlikaya, R., Gür, H. “Two Ways of Teaching of Periodic Table in 8th Grade Level”, Variety in Chemistry Teaching, September 2001, Proceedings, Lancaster University, İngiltere, 2001.

B27. Nakiboğlu, C., Gür, H., Kalın, Ş. “High Schools Teachers’ Perceptions on Problem Solving in Chemistry Courses: Turkey’s Case”, Variety in Chemistry Teaching, September 2001, Proceedings, Lancaster University, İngiltere, 2001.

B28. Gür, H. “Matematik Öğretmen Adayının ‘Aktif Öğrenme’ Metodunu Kullanarak Öğretmeyi Öğrenmesi”, CPU (The Project Co-ordination Unit) British Council, 24-24 Kasım, Manchester, İngiltere, 1999.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : -
---
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Bütüner, S. Ö., Gür, H., “Açılar ve üçgenler konusunun anlamlı öğrenme araçlarından V diyagramları ve ve zihin haritaları kullanılarak öğretimi”. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(1), 1-18, (2008).


2. Şengül, S. H., Çetin, G., Gür, H. “The Primary Schools Science Teachers’ Problems in Science Teaching”. The Jpurnal of Turkish Science Education, 5(3), 82-88, (December 2008).


3. Şerefhanoğlu, H., Nakiboğlu, C., Gür, H. “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tututmlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Balıkesir Örneği”.İlköğretim O nline E-Dergi, 7(3), 785-789, (Eylül 2008).


D.1. Bütüner, S. Ö., Gür, H. “V Diyagramlarına Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilme Çalışması”, Milli Eğitim Dergisi, 176, 72-85,Güz 2007.

D2. Gür, H. “Ulusal Programa Etki Eden Kontrol Mekanizmaları” (“Influences and controls: The National Curriculum in England and Turkey”). Türk Fen Eğitimi Dergisi, TÜFED, 3(2), 39-53, 2007. (Hem ingilizce hem türkçe).

D3. Gür, H., Barak, B. “Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Türev Konusundaki Hata Örnekleri”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 453-480, 2007.

D4. Korkmaz, E., Gür, H. “Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi”. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 8(1), 64-74, (2006).

D5. Seyhan, G., Gür, H. “İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi”. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 17-27, (2006).

D6. Gür, H., Bütüner, S.Ö. ”Matematik Derslerinde Kullanılan Zihin Haritalama Tekniğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi”. İlköğretim Online E-Dergi, 5(2), 61-74, (2006).
 

D7. Karaca, D., Gür, H. “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğrencilerinin Bilgisayar laboratuarının Etkin Kullanımları”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Say 2, Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuar Bildirileri, 28-30 Kasım 2001, Sayı 4, 118-123, Esentepe Kampusü, Sakarya, Ocak-Şubat-Mart 2002.
D8. Gür, H. ve Kandemir, M. “Yaratıcılık ve Matematik Eğitimi”, İlköğretim Online Dergisi, 5(1), 65-72, (Çeviri) (2006).

D9. Gür, H. “İlköğretim Okullarında Alınan Bilgisayar Dersinin Doğurguları: Balıkesir Örneği”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Say 2, Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuar Bildirileri, 28-30 Kasım 2001, Sayı 4, 215-222, Esentepe Kampusü, Sakarya, Ocak-Şubat-Mart 2002.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Gür, H., Akyüz, G. “Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Öğreme Stillerinin Karşılaştırılması”, VIII Ulusal Fen Bilimleri veMatematik eğitim Kongresi (UFBMEK), 27-29 Ağustos 2008, Bolu 2008.

2. Gür, H., Batır, O. “İlköğretim ve Orta Öğretim Öğrencileri İçin AilelerinYaptıkları Eğitim Harcamaları ve Aldıkları Hizmetten Memnuniyet Durumları”, Tevfik Fikret Okulları V. Eğitimde Yönelimler Sempozyumu, 18 Nisan , İzmir, (2009).

3. Gür, H., Anıl, Ş. “Ortaöğretim 10. sınıf Öğrencilerinin Mutlak Değer Konusundaki Hataları ve Kavram Yanılgıları”, Tevfik Fikret Okulları V. Eğitimde Yönelimler Sempozyumu, 18 Nisan , İzmir, (2009).

E1.Gür, H., Özcan, H. “Zihin Haritası”, İstek Vakfı Okulları Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, 8 Nisan, İstanbul, 2006.

E2. Gür, H., Bütüner, S.Ö. “Vee Diagramı”. İstek Vakfı Okulları Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, 8 Nisan, İstanbul, 2006.

E3. Caymaz, B., Gür, H. “Öğrencilerin Üçgensel Bölgelerin Alanları Konusunda Yaptıkları Hatalar”. Eğitimde Çağdaş Yönelimler-III, Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu, 29 Nisan, İzmir, 2006.

E4. Gür, H., Çelik, P. Müfredatta Yer Alan Problemlerin Kitaplardakive Ortaöğretim Kurumları Sınavındaki (Oks) Problemlerle Karşılaştırılması”. Eğitimde Çağdaş Yönelimler-III, Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu, 29 Nisan, İzmir, 2006.”.

E5. Gür, H., Anıl, Ş. “Öğrencilerin Matematik Dersi İçin Düşünceleri”. Matematik Etkinlikleri 2006, V. Matematik Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Milli Kütüphane, Ankara, 2006.

E6. Gür, H., Barak, B. “Etkinlik Temelli Matematik Öğretiminin Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Türev Konusundaki Başarılarına Etkisi”. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.

E7. Gür, H., Bayar, H. “Etkinlik Temelli Matematik Eğitiminin Denklemler Konusunda Etkililiği ve Kalıcılığının Belirlenmesi”. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.

E8. Gür, H., Kandemir, M. “Matematik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılık Eğitimiyle İlgili Değerlendirmeleri”. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.

E9. Gür, H., Kemankaşlı, N. “Geometri Öğretiminde Açılar Konusunda Kağıt Katlama Etkinlikleri”. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.

E10. Gür, H, Çelik, P. “İlköğretim II. Kademe Matematik Programında Yer Alan Problemlerin TIMSS (1999)’daki, Ders Kitaplarındaki ve Ortaöğretim Kurumları Sınavındaki (OKS) Problemlerle Karşılaştırılması”. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.

E11. Gür, H., Barak, B. “Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılarak Ortaöğretim 10. Sınıf Logaritma Konusunun Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”. I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, 4-6 Eylül, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2006.

E12. Gür, H., Barak, B. “Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılarak İlköğretim 8. Sınıf Kümeler (Kombinasyon) Konusunun Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”. I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, 4-6 Eylül, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2006.

E13. Gür, H., Bayar, H. “Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılarak İlköğretim 6. Sınıf Doğal Sayılar Konusunun Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”. I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, 4-6 Eylül, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2006.

E14. Gür, H., Bayar, H. “Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılarak İlköğretim 7. Sınıf Mutlak Değer Konusunun Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi”. I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, 4-6 Eylül, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2006.

E15. Gür, H. ve Kandemir, M. “Matematik Eğitiminde Yaratıcılık Tekniklerini Kullanma: Gerçek Mi Hayal Mi?”. I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, 4-6 Eylül, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2006.

E16. Korkmaz, E., Gür, H., Seyhan, G.. “Problem Kurma ve Çözme Yaklaşımlı Matematik Öğretimi”. I. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu , 5 Mart, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2005.

E17. Kemankaşlı, N. Gür, H “Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersinde Dörtgenler Konusundaki Hata Analizi”. XIV. Eğitim Bilimleri Konferansı, 28-30 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2005.
 

E18. Korkmaz E. ve Gür, H. “Matematik Öğretiminde Oluşturmacılığa Uygun 7-E Modeline Göre Örnek Etkinlik Geliştirme”. Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 17 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2004.
 

E19. Öztürk, G. ve Gür, H., “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Tamsayılarla İşlem Yapmadaki Kavram Yanılgıları”. Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 17 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2004.
 

E20. Yağdıran, E. ve Gür, H. “Ortaöğretim 10. Sınıf “Çemberin Analitik İncelenmesi” Ünitesinin Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Kullanılmasının Öğrencilerin Öğrenmelerine Etkisi”. Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 17 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2004.
 

E21. Kemankaşlı, N. ve Gür, H. “Ortaöğretimde Matematiksel Kavramların Doğa İle İlişkisinin Belirlenmesi”. Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 17 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2004.
 

E22. Seyhan, G. ve Gür, H. “Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi İle İlgili Bir Çalışma”. Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 17 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2004.
 

E23. Karaca, D. ve Gür, H. “Matematik Öğretmen Adaylarının Vee Diyagramı Kullanımına İlişkin Görüşler.” Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 17 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2004.
 

E24. Gür, H., Ersoy, Y. “İngiltere ve Türk İlköğretim Okullarında Sayı Kavramları Öğretim Programı”, VI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 9-11 Eylül, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kadıköy, İstanbul, 2004.
 

E25. Kemankaşlı, N., Gür, H. “Origami (Kağıt Katlama) Sanatının Geometri Öğretiminde Kullanılması”, VI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 9-11 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Kadıköy, İstanbul.Poster
 

E26. Kemankaşlı, N., Gür, H. “Ortaöğretimde Matematiksel Kavramların Doğa İle İlişkisinin İncelenmesi”, Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 17 Nisan, İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 2004.
 

E27. Seyhan, G., Gür, H. “İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Hataları ve Kavram Yanılgıları”, Matematikçiler Derneği Kongresi, Mayıs, Milli Kütüphane, Ankara, 2002.
 

E28. Çömlekoğlu, G., Gür, H., Ersoy, Y. “Bir Grup Matematik ve Sınıf Öğretmeni Adayının Problem Çözmeye İlişkin Tutum ve Görüşleri”, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Mayıs, Milli Kütüphane, Ankara, 2002.
 

E29. Gür, H. “Ev Ödevi Yapma Stillerinin Akademik Başarıya Etkisi”, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Mayıs, Milli Kütüphane, Ankara, 2002.
 

E30. Çömlekoğlu, G., Gür, H., Ersoy, Y. “Bir Grup Matematik ve Sınıf Öğretmeni Adayının Problem Çözme Yetkinliğine Hesap Makinesi Edinmesinin Etkisi’’ Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Mayıs, Milli Kütüphane, Ankara, 2002.
 

E31. Korkmaz, E., Gür, H., Ersoy, Y. “Problem Kurma ve Çözme Yaklaşımlı Matematik Öğretimi-II: Öğretmen Adaylarının Alışkanlıkları ve Görüşleri”, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Mayıs, Milli Kütüphane, Ankara, 2002.

E32. Ersoy, Y., Gür, H. “Problem Kurma ve Çözme Yaklaşımlı Matematik Öğretimi-I:Öğretmen Eğitimi Denemeleri ve Bazı Sorunlar”, Matematik Etkinlikleri Sempozyumu, Mayıs, Milli Kütüphane, Ankara, 2002.

E33. Çömlekoğlu, G., Gür, H. “Orta Öğretim Matematik Eğitiminde Vee Diyagramlarının Değerlendirme Aracı Olarak Kullanımı”, 7-9 Haziran, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Bolu, 2001.

E34. Gür, H., Çömlekoğlu, G. “Matematik Öğretiminde Hesap Makinesi Destekli Etkinlikler”, Türk Matematik Derneği, Matematik Sempozyumu (BTİE 2001), 24-26 Mayıs, Ankara, 2001.

E35. Demir, M. C., Gür, H. “Türkiye, İngiltere ve Fransa’da İşe Alınma, Çalışma Hayatı ve Ücret Politikaları Açısından Öğretmenin Durumu”, 10-12 Mayıs, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale, 2000.

E36. Gür, H. “İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması: İlköğreim İkinci kademesine ve Orta Öğretime Matematik Öğretmeni Yetiştirme”, 6-8 Eylül, IV. Fen Bilimleri eğitimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000.

E37. Gür, H. Karaca, D. “Matematiği Sevmek (kongrede adı Matematik ve Doğa olarak değiştirilmiştir)”, 6-8 Eylül, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000.

E38. Gür, H. Battal, N. “Bloom Tam Öğrenme Modeline Göre Genel Matematik I Dersinin Kümeler-Diziler Ünitesinin Programının Hazırlanması”, III. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Görükle, Bursa, 1996.

E39. Doğanyılmaz, N., Battal, N., Gür, H., Özata, M. “İlköğretim Matematik Dersi Tam ve Rasyonel Sayılar Ünitesinin Program Tasarısı”, III. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Görükle, Bursa, 1996.

E40. Arısoy, M., Yaman R., Gür, H., “Belirli Bir Düzlemsel Alana Dikdörtgensel Elemanların Yerleştirilmesi Problemi ve Bu Problemin Mühendislik Uygulamaları”, III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 10-11 Nisan 1995, Balıkesir.
 

E41. Özkul, B., Gür, H. “İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin ‘Binalarda Hasar Oluşumuna Neden Olan Hatalar’ Konusundaki Görüşleri”, Ulusal Teknik Eğitim,Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (Umes2007), 20-21-22 Haziran, Kocaeli, 2007.
 

F. Diğer yayınlar :
Yazılan Ulusal Kitap yada Kitaplarda bölümler

Gür, H. “Matematik Korkusu” , Editörler: Altun, A. ve Olkun, S. Güncel Gelişmeler Işığında Matematik, Fen, Teknoloji, Yönetim, s.22-36, Anı Yayıncılık, Ankara, 2005.

Gür H. Matematik Öğretimi. Editör. H.Gür, Lisans Yayıncılık. İstanbul, 2006.

Gür, H. “Kümeler”, Editörler Karlıağa, B. ve Masal, E. Temel Matematik I-II., 17-32, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2006.

Gür H. “III. Bölüm Problem Çözme”. Editör. H.Gür, Matematik Öğretimi. 89-113, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2006.

Gür, H., Kocakülah, M. S. “Matematik ve Fen ve Teknoloii Öğretiminde Drama”, Editör M. Bahar, Pegema Yayıncılık, Ankara, 2006.

Gür, H., “Çoklu Ortam” adlı ikinci bölüm. Editörler: Serkan Permken, Yayıncılık, İstanbul, 2009.